Reglement 3 uur De Muur

Image Text Color: Light

Een fietswedstrijd waarbij men individueel of in team (2 of 4 fietsers) op 3u tijd een maximum aantal beklimmingen van De Muur realiseert! Compact parcours, intense sfeer!


Wedstrijdreglement:

Artikel 1:

Het doel van dit recreatief evenement is gedurende 3 uur zoveel mogelijk ronden te rijden op een gesloten parcours (+/-3 km). De ronden worden door de wedstrijdleiding elektronisch opgeteld via een registratietool. Elke ploeg krijgt 1 aflossingschip. De deelnemer in wedstrijd moet die chip steeds bij zich hebben. Er mag maximum 1 renner per ploeg op het parcours aanwezig zijn. De wissel van de aflossingschip dient te gebeuren in de daartoe voorziene zone. Bij de wissel dienen beide atleten volledig stil te staan. Bij niet naleven van bovenstaande regelgeving zal de ploeg uit wedstrijd worden genomen.

Artikel 2:

Elke ploeg bestaat uit 1, 2 of 4 renners. De minimum leeftijd is 16 jaar op 25/05/2024. Elke ploeg moet voorzien in 1 ploegverantwoordelijke die zich kenbaar dient te maken bij het ontvangen van de tijdsregistratie chip.

Artikel 3:

Vooraf inschrijven is verplicht (via website www.challenge-geraardsbergen.com). Er is op geen enkele manier teruggave van inschrijvingsgeld te verkrijgen. De inschrijving is pas definitief na registratie van de betaling. Wanneer één of meerdere deelnemers van een ploeg zich zouden terugtrekken na de inschrijving, dan moet de organisatie daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Indien er geen vervanging komt, wordt de betrokken financiële deelname niet teruggestort maar kan het team wel deelnemen met 3,2 of 1 persoon. De opmaak van het klassement wordt gedaan in functie van de inschrijvingscategorie.

Artikel 4:

Er zal een schriftelijke briefing in iedere deelname enveloppe aanwezig zijn. De ploegverantwoordelijke dient deze te tekenen voor ontvangst. Een briefing naar alle deelnemers zal gehouden worden aan de startlocatie om 17u30. Vanaf 17u40 zullen alle deelnemers zich kunnen positioneren voor de start. De wedstrijd zelf wordt op gang geschoten stipt om 18u en eindigt stipt om 21u op de Vesten in Geraardsbergen. Bij verlies van de elektronische chip zal een boete van 50 euro worden aangerekend, deze chip moet onmiddellijk na de wedstrijd worden ingeleverd aan de aankomst voor 21u30!

Artikel 5:

De ploegen van “de 3 uur van de muur” verbinden er zich toe het aangeduide parcours te respecteren. Deelnemers die afwijken van het parcours stellen zichzelf buiten wedstrijd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. De organisatie zal controles op het parcours uitvoeren met behulp van tijdsregistratiematten. Respect voor alle deelnemers (trage of snelle) is noodzakelijk. Inhalen mag enkel indien dit zonder gevaar voor de voorligger kan. Ongehoord rijgedrag zal worden gesanctioneerd. Wij vragen de deelnemers steeds rechts van de rijbaan te rijden zodat iedereen steeds langs links kan ingehaald worden.

Artikel 6:

Het is verplicht te wisselen in een speciaal voorziene wisselzone. Deze wisselzone is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers, strikt verboden voor alle andere personen. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. De eerste renner rijdt verplicht minstens twee ronden. Daarna wordt de frequentie van aflossing bepaald door de deelnemers zelf. Bij het niet meenemen van de chip of bij verlies onderweg telt de ronde niet mee voor het klassement. De renner moet zelf verzekeren dat de ronde gedetecteerd wordt door het signaal. Indien er geen registratie meer is, moet onmiddellijk de organisatie worden verwittigd. Aan het eind van de wedstrijd wint de ploeg met het meeste aantal afgelegde ronden in exact 3 uur. Indien twee of meerdere ploegen eenzelfde aantal ronden heeft afgelegd, wint de ploeg die her eest over de finish gaat tijdens de laatste officiële ronde.

De tijd van elke ploeg zal worden geregistreerd. De rangschikking is te volgen tijdens het evenement. Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem en discussies zijn uitgesloten.


Artikel 7:

De deelnemers worden van elkaar onderscheiden door rugnummers. Deze moeten ten alle tijden hoog op de rug en heel goed zichtbaar bevestigd zijn.


Artikel 8:

De fietsen van de deelnemers moeten conform de wegcode zijn en geen elektrische ondersteuning bevatten. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Zowel mountainbike als koersfietsen zijn toegelaten.

Artikel 9:

Tijdens het fietsen is het dragen van een valhelm is verplicht.

Artikel 10:

Elke deelnemer aanvaardt het volledig wedstrijdreglement bij registratie van deelname via de website. Dit reglement vervangt in geen opzicht enig bestaand gemeente- en/of politiereglement. De deelnemer kan zich dus ook nooit beroepen op zijn deelname aan de wedstrijd indien de politiediensten een overtreding vaststellen. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische dranken (geïntoxiceerd) en/of onder invloed van geestesverruimende middelen (drugs) zich met de fiets op het parcours (de openbare weg) te begeven.

Artikel 11:

In geval van pech of technische gebreken aan de fiets van de deelnemer in wedstrijd vervolgt hij/zij het parcours naar het aflossingspunt. De ronde telt gewoon mee voor het klassement. 

Artikel 12:

Alhoewel een verzekering lichamelijke ongevallen en BA is inbegrepen bij het inschrijven wordt een dekking door familiale verzekering alsmede een persoonlijke ongevallenverzekering sterk aanbevolen. Bij een ongeval op het parcours of bij het aanrichten van schade aan derden, is men verplicht onmiddellijk de wedstrijdleiding in te lichten. Na afloop van de wedstrijd worden geen ongevallen- en/of schadeaangiftes meer aanvaard. De organisatie deelt de deelnemers mede dat er een medische kostenverzekering werd afgesloten ten behoeve van alle deelnemers en dit voor de duur van de wedstrijd. De waarborg is verworven binnen de perken van de Algemene voorwaarden. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers.

Artikel 13:

Het gebruik van spierversterkende en illegale prestatie bevorderende middelen is verboden. Er kan een dopingcontrole worden uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap. Bij een positieve dopingtest zal de renner, samen met zijn volledige ploeg, gediskwalificeerd worden.

Artikel 14:

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld volgt de uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goed verloop van het evenement. De wedstrijdleiding zal regelmatig controle uitvoeren op het parcours om eventuele inbreuken op het reglement vast te stellen en het vlotte verloop van de wedstrijd te garanderen.

Artikel 15:

Door deelname verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en ermee akkoord te gaan. Het reglement kan door de organisatie steeds worden aangepast. Dit is geen wielerwedstrijd. De deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk van zijnentwege, hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem ontstane schade en ongevallen. De deelnemer erkent dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen. De deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert. De deelnemer verklaart deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.


Challenge 3 uur De Muur is onderdeel van www.Challenge-Geraardsbergen.com

Our Trusted Supporters

            

Follow Us

Newsletter

©2021 Challenge Geraardsbergen.  All rights reserved.

Powered by YOOtheme.